Viết ứng dụng Chrome Extension

  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình phần mềm
  • 07/09 lúc 14:53
Ngân sách
100,000 đ - 500,000 đ

Yêu cầu của người đăng việc:

Yêu cầu công việc

Code extension có tính năng tương tự Fatel trên Chrome Extension, tức là xem số điện thoại trên Facebook


Hiện tại công ty chúng tôi ngày xưa đã làm được, nhưng do hiện nay Facebook thay đổi giao diện nên không còn sử dụng được, nên đã gỡ xuống

Yêu cầu code được chạy trên cả giao diện cũ và giao diện mới của Facebook

CSDL đã có đầy đủ, chỉ cần match UID của Facebook-er rồi show số điện thoại ra