PHP DEVELOPER

  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình phần mềm
  • 08/09 lúc 18:51
Ngân sách
30,000,000 đ - 45,000,000 đ

Yêu cầu của người đăng việc:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

☑ Lập trình chính trong dự án lớn cho khách hàng Nhật sử dụng PHP.

☑ Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công.

☑ Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp.

 

Yêu cầu công việc

Annual salary:6,000USD-12,000USD