Lập trình tiếp crm quản lý khách hàng bằng laravel

  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình phần mềm
  • 07/09 lúc 14:52
Ngân sách
100,000 đ - 500,000 đ

Yêu cầu của người đăng việc:

Yêu cầu công việc

Nhận dự án website 
Dự án nhẹ nhàng đơn giản như trang https://viba.vn

Cần tiền nhanh giao sản phẩm nhanh

Thời gian hoàn thành nhanh nhất có thể