CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG

  • Hồ Chí Minh
  • Trade Marketing (marketing tại điểm bán hàng)
  • 08/09 lúc 18:59
Ngân sách
2,000,000 đ - 4,000,000 đ

Yêu cầu của người đăng việc:

Mô tả công việc

Cộng tác viên bán hàng hưởng hoa hồng,mặt hàng : máy tính,laptop,linh kiện,phụ kiện..

Yêu cầu công việc

Tự trang bị máy tính,điện thoại...

Tư vấn các mặt hàng công ty kinh doanh

Quảng cáo và giới thiệu sản phẩm..

Tìm kiếm khách hàng,sỉ và lẻ..