Danh sách việc freelance

PHP DEVELOPER

 • Hồ Chí Minh
 • Lập trình phần mềm
 • 08/09 lúc 18:51
 • Đã hết hạn
30,000,000 đ - 45,000,000 đ

Viết ứng dụng Chrome Extension

 • Hồ Chí Minh
 • Lập trình phần mềm
 • 07/09 lúc 14:53
 • Đã hết hạn
100,000 đ - 500,000 đ

Lập trình tiếp crm quản lý khách hàng bằng laravel

 • Hồ Chí Minh
 • Lập trình phần mềm
 • 07/09 lúc 14:52
 • Đã hết hạn
100,000 đ - 500,000 đ

Tuyển dụng lập trình viên fulltime xử lý hình ảnh

 • Hồ Chí Minh
 • Lập trình phần mềm
 • 12/06 lúc 14:44
 • Đã hết hạn
15,000,000 đ - 20,000,000 đ

Infrastructure for game server hosting for multiplayer online PC game - Xây dựng cơ sở hạ tầng cho dịch vụ bán server cho PC game chơi nhiều người trên mạng

 • Hà Nội
 • Lập trình phần mềm
 • 11/06 lúc 14:29
 • Đã hết hạn
100,000 đ - 500,000 đ

[App android + web app] Quản lý căntin

 • Hồ Chí Minh
 • Lập trình phần mềm
 • 10/06 lúc 14:09
 • Đã hết hạn
trên 50,000,000 đ

Viết phần mềm auto tools

 • Hà Nội
 • Lập trình phần mềm
 • 10/06 lúc 14:04
 • Đã hết hạn
2,000,000 đ - 4,000,000 đ

Viết chương trình nhập xuất tồn thu chi

 • Hồ Chí Minh
 • Lập trình phần mềm
 • 10/06 lúc 10:57
 • Đã hết hạn
500,000 đ - 2,000,000 đ

Quản lý kho hàng

 • Hồ Chí Minh
 • Lập trình phần mềm
 • 10/06 lúc 10:08
 • Đã hết hạn
4,000,000 đ - 6,000,000 đ

Phần mềm quản lý bãi xe

 • Hồ Chí Minh
 • Lập trình phần mềm
 • 10/06 lúc 10:02
 • Đã hết hạn
45,000,000 đ - 50,000,000 đ